6-8.10.2017

Finlands svenska manssångarförbund

Finlandssvenska manssångare förenas i sin takorganisation FSM. Förbundets uppgift är att hjälpa, stöda och stimulera sina medlemmar, manskörerna med sina sångare, till ständig förnyelse och utveckling. Detta sker genom tjänster av många slag som bl a dirigentutbildning, konsultering i repertoarval, kurser för körernas förtroendevalda samt t.ex. genom att erbjuda möjligheter att sjunga i projektkör. FSM grundades år 1936 och fyller följaktligen 80 år i år. 


MÄSTARSÅNGARVECKOSLUT I BORGÅ 28-29.1.2017

FSM arrangerar numera traditionellt i januari ett Mästarsångarveckoslut. 2016 gick evenemanget av stapeln i Pargas med Pargas Manskör som värdkör. Nästa år står Runebergskören BSB värd för Mästarsångarveckoslutet i Borgå. Datumet har skymtat i FSM:s ordförande Hasse Lillkulls spalt här i Kvartetten för en tid sedan. Det datumet kan ni glömma. Fastslaget datum är lördagen 28.1 - söndagen 29.1.2017. Aktiviteterna kretsar kring centrum av Borgå: Borgå gymnasium har reserverats, övernattning på hotell Seurahovi.

Runebergskören samarbetar med förbundsdirigenten Henrik Wikström och förbundets styrelse för att åstadkomma ett givande och trevligt veckoslut för dem som deltar. Programmet kommer att inkludera åtminstone övning av sånger som ingår i FSM:s mästarsångarlista, men därtill ordnas några interaktiva undervisningstillfällen kring körsång och litet om teorifrågor. Lördag kväll är vikt för sits med deltagarna och körsångsvänner från borgåtrakten.

Målsättningen är att många sångare från förbundets körer lyckas avlägga mästarsångarprovet för att erhålla Mästarsångarmärket. Dock är inte provet obligatoriskt. Otaliga vittnesmål förtäljer, att mästarsångarveckosluten varit inspirerande och utvecklande för alla som deltagit, oavsett om märkesprovet avlagt eller inte.

Anmälningsformuläret är öppet fram till den 15.12.2016 så passa på tillfället att bli Mästarsångare!

Till anmälan


Enkät över FSM FORUM

Ta gärna en titt på vårt frågeformulär efter FSM FORUM 2016. Vi vill gärna ha er feed back för att kunna göra evenemanget ännu mer attraktivt och attrahera ännu fler deltagare.

Klicka här för att komma till enkäten.