Finlands svenska manssångarförbund

Finlandssvenska manssångare förenas i sin takorganisation FSM. Förbundets uppgift är att hjälpa, stöda och stimulera sina medlemmar, manskörerna med sina sångare, till ständig förnyelse och utveckling. Detta sker genom tjänster av många slag som bl a dirigentutbildning, konsultering i repertoarval, kurser för körernas förtroendevalda samt t.ex. genom att erbjuda möjligheter att sjunga i projektkör. FSM grundades år 1936 och fyller följaktligen 80 år i år. 


FSM FORUM 2016 I VASA

Det årligen återkommande FSM FORUM för ordföranden och dirigenter ordnas i år den 24-25 september i kulturhuset Cantare i Vasa. Hotell bokas i dubbelrum på Hotel Royal. Kostnaden för en körrepresentant är 160 €, inklusive inkvartering i dubbelrum, middag, lunch, eftermiddagskaffe och matdrycker. Kostnaden för dem, som inte bor på hotell är 115 €. FSM subventionerar varje deltagande kör med 100 €. Körens kostnader minus subventionen betalas allra senast 15.9 enligt separat faktura. FSM står enligt gällande regler för kostnaderna för de körrepresentanter, som samtidigt ingår i FSM:s administration. Inkvartering i dubbelrum.

FSM:s styrelse samlas till möte på fredagen 23.9. kl. 18:00 på Hotel Royal och mötet fortsätter följande dag  kl. 10.00 på Cantare. Musiknämnden sammanträder lördagen kl. 14:00 i Cantare. Gemensam lunch kl. 12.00. Det egentliga forumprogrammet börjar kl. 16.00

ANMÄLNINGAR

Anmälningarna skickas till christian.lax (at) hotmail.com. Sista anmälningsdag är  24.8.2016. Meddela gärna kör, namn (ordf. eller/och dir) samt behov av hotell.

PROGRAM

FREDAG 23.9 på Hotel Royal
18.00 Styrelsemöte 
20.00 Middag  

LÖRDAG 24.9 på Cantare
10.00 Styrelsemöte 
12.00 Lunch
14.00 Styrelse-musiknämndsmöten (Tingets repertoar Vasa 2017)
14.00 Kaffe
14.20 Styrelse-musiknämndsmötena fortsätter
16.00 Alla Forumdeltagare
Utvärdering av Karleby 2016. Sångartinget i Vasa 2017.
20.00 Middag

SÖNDAG 25.9 på Cantare
10.00 Diskussioner kring följande ämnen: Blå Boken 250 för övning på nätet?
Aktiverande av sångare, som slutat sjunga i studentkörerna. Debitering av förtjänstmärken.
12.00 Lunch
13.00 Föredrag. Aktuellt ämne
14.00 Sammandrag av FSM FORUM 2016
15.00 FSM FORUM 2016 avslutas


Ge feedback på sång- och musikfesten i Karleby

Ett frågeformulär finns nu upplagt på FSSMF:s hemsida så gå gärna in och tyck till. Enkäten finns på www.fssmf.fi/start/karleby2016enkat/